2020.06.12 (금)

 • 구름많음동두천 18.7℃
 • 구름많음강릉 21.4℃
 • 흐림서울 21.7℃
 • 구름많음대전 22.0℃
 • 박무대구 22.7℃
 • 박무울산 22.1℃
 • 박무광주 23.3℃
 • 박무부산 21.4℃
 • 구름많음고창 21.7℃
 • 흐림제주 21.6℃
 • 구름많음강화 18.1℃
 • 구름많음보은 20.9℃
 • 흐림금산 21.0℃
 • 구름많음강진군 22.8℃
 • 흐림경주시 22.0℃
 • 구름많음거제 22.6℃
기상청 제공

칼럼세상

Tâm sự về visa C-3

 

Từ 15 năm trước tôi mong muốn Hàn Quốc và Việt Nam sang nhau dễ hơn nên tôi đã cố gắng nỗ lực. ngày 3 tháng 12 năm 2018 chính phủ Hàn Quốc thông báo là bắt đầu visa 5 năm thăm Hàn Quốc. Lúc đó tôi rất là vui vì Hàn Quốc và Việt Nam có thể phát triển và giao lưu tốt nhưng mà một số người làm hồ sơ giả (kt3) nên người Việt Nam có KT3 chuẩn nhưng mà không thể nhận visa và một số người làm hồ sơ giả (hộ khẩu) nên dạo này có hộ khẩu chuẩn nhưng không thể nhận visa. rất là đau lòng. visa này thì không thể làm việc ở Hàn Quốc nhưng ở Hàn Quốc nhiều người làm việc và cư trú bất hợp pháp vì thế dạo này ở Hàn Quốc có khoảng 50,000 người cư trú bất hợp pháp Việt Nam.

Tôi đã nói chính phủ Hàn Quốc là phải cho visa 5 năm khu vực khác ngoài HCM, HA NOI, DA NANG. và phải làm visa working holiday (visa vừa du lịch vừa làm việc) nhưng chính phủ Hàn Quốc làm sai và một số người Việt Nam làm hồ sơ giả nên phá visa này.

nhưng tôi không thất vọng. tôi nghĩ là Việt Nam sẽ phát triển và Hàn Quốc sẽ suy nghĩ. tại sao người Việt Nam làm việc bằng Visa này? ở Hàn Quốc hiện tại không có người làm việc ở nông thông và nhà máy. phải thay đổi luật để làm việc hợp pháp. và người Việt Nam ai làm hồ sơ giả thì phải nói là không được.

phải có thật lòng để Hàn Quốc và Việt Nam phát triển.


포토이슈